SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Hoài Giang – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
Giấy cấp phép số: 10/GPTTĐT-STTTT, cấp ngày 03/11/2023
Địa chỉ: 1508 - Đại lộ Hùng Vương - P. Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.334 | Fax: 0210.3849.588 | Email: Sgtvtphutho@gmail.com; Sogtvt@phutho.gov.vn
Bản quyền thuộc Sở Giao thông Vận tải
            Thiết kế và phát triển: Trung tâm CNTT & truyền thông Phú Thọ 
Chung nhan Tin Nhiem Mang