SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Quân – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
Giấy cấp phép số: 06/GPTTĐT-STTTT, cấp ngày 02/7/2014
Địa chỉ: 1508 - Đại lộ Hùng Vương - P. Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846.334 | Fax: 0210.3849.588 | Email: sogtvtphutho@yahoo.com.vn
Bản quyền thuộc Sở Giao thông Vận tải
            Thiết kế và phát triển: Trung tâm CNTT Tây Bắc - STTTT Phú Thọ